logo

Slide Background Modified
Over MCA

Over MCA Brabant

MULTIMODALE BEREIKBAARHEID

Om inhoud te geven aan het streven meer goederen multimodaal te vervoeren, ging in januari 1998 in Brabant het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA Brabant) van start.

Sindsdien is MCA Brabant aanjager van, en sturend op, het bevorderen van multimodaal vervoer in Brabant. Bewustzijn creëren voor het toepassen van modal-shift in logistieke vervoersconcepten. Als bruggenbouwer en katalysator heeft MCA Brabant een essentiële bijdrage geleverd aan de benodigde revitalisatie en ontwikkeling van vaarwegen en spooraansluitingen in Brabant.
Twee decennia later zijn de transportbundels toegenomen en de komende jaren verwacht men weer een verdubbeling van de huidige vervoersstromen. De expertise van het MCA Brabant is hard nodig om deze extra ladingstromen in goede banen te leiden. MCA Brabant focust zicht de komende jaren op:

1. Betere benutting vaarwegen
2. Betere benutting spoorwegen
3. Versterken van de logistieke hotspots
4. Efficiënter containervervoer (per spoor of over water) van en naar de zeehavens
5. Monitoring en Informatievoorziening

Missie
Het bevorderen van het multimodale goederenvervoer over water en spoor binnen, naar, door en vanuit de provincie Noord-Brabant.

Doelstellingen
Het geven van voorlichting over binnenvaart en spoor aan verladers, expediteurs en logistieke dienstverleners, weg- en binnenvaartvervoerders, terminaloperators, op- en overslagbedrijven en diverse overheidsinstanties.
Het signaleren van knelpunten, adviseren en onderzoek stimuleren.
Het initiëren, coördineren en begeleiden van demonstratie- en verbeteringsprojecten, enerzijds ter versterking en betere benutting van de infrastructuur van spoor- en binnenvaartterminals en anderzijds ter bevordering van een structurele overgang van lading van de weg naar water en spoor.

 

Partners van MCA Brabant

 • provincie 
 • portofrotterdam 
 • Gemeente Cuijk 
 • Logistics Community Brabant logo nieuw 
 • gemeente waalwijk 
 • RWS 3 
 • tilburg2  
 • gemeente 's Hertogenbosch 
 • eindhoven 
 • gemeentesteenbergen2 
 • logo POM