logo

Slide Background Modified
Over MCA

Missie en Visie

Missie
Het bevorderen van het multimodale goederenvervoer over water en spoor binnen, naar, door en vanuit de provincie Noord-Brabant en zo bijdragen aan de bereikbaarheids- en duurzaamheidsopgave voor het goederenvervoer in Brabant.

Visie
MCA Brabant is in de kern een kennis- en netwerkorganisatie, die zich inzet om het multimodaal en duurzaam goederentransport in de provincie Brabant te bevorderen. Hierbij wordt netwerken als middel gesteld om doelen te realiseren.
Door de verbindende factor te zijn tussen overheden, logistieke dienstverleners, verladers, kennisinstellingen en terminals, grootschalige projecten en initiatieven te realiseren die bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid van Brabant, waarbij gestreefd wordt naar maximaal inzetten op vervoer over water of per spoor.
Hoe kan MCA Brabant bijdragen aan het aangaan van deze uitdagingen en zo het goederenvervoer in Brabant efficiënter, innovatiever en duurzamer laten verlopen?
Het antwoord op deze vraag ligt in drie aspecten:

  • MCA Brabant heeft een sterk fundament gelegd qua organisatie en samenwerkingen in de afgelopen twee jaar. Dit sterke netwerk zal ingezet worden voor het realiseren van de doelstellingen.
  • MCA Brabant heeft duidelijk meerwaarde geleverd in het bewerkstelligen van modal shift en gaat dit blijven doen in de toekomst.
  • Door slim gebruik te maken van partnerships kan MCA Brabant met minimale inzet van eigen personeel en middelen de te behalen doelen realiseren. MCA Brabant is hierbij de schakel- en aanjaagfunctie ten aanzien van ander (markt-)partijen, die feitelijk voor de acties en resultaten zorgen.