logo

NIEUWSBERICHT

Meer goederenvervoer over water in plaats van over de weg. Dat is goed voor de afname van de verkeersdrukte op de weg, de verkeersveiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot.
Om deze verplaatsing van goederenvervoer te versterken is er een modal-shift-maatregel van weg naar water aangekondigd in de “Goederenvervoeragenda”.
Met deze regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart (en het spoor).

Advies op maat

MCA Brabant kan beoordelen of jouw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie regeling en we bieden ondersteuning bij het indienen van een aanvraag.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Modal shift regeling
Lees alle informatie over de modal shift regeling hier.