logo

NIEUWSBERICHT

Vroeger was de jaarlijkse ‘bietencampagne’ een hoogtepunt in het binnenvaartjaar. Sinds de vrachtauto in 2005 de aanvoer van de bieten naar de suikerfabrieken volledig heeft overgenomen, kwam er afgezien van de Texelse bieten geen schip meer aan te pas. Daar is nu verandering aan het komen. Tijdens de huidige bietencampagne houdt Cosun Beet Company een pilot met scheepstransport van suikerbieten, van Zuid-Limburg naar de suikerfabriek in Dinteloord. MCA Brabant heeft in het vooronderzoek een rol gespeeld. Directeur Hendrik-Jan van Engelen van MCA Brabant zegt verheugd te zijn met deze ontwikkeling. “Deze modal shift betekent veel vrachtwagens van de weg in het laatste kwartaal van het jaar. Dat is goed voor de bereikbaarheid.”

De proef van de Cosum Beet Company moet uitwijzen of dit transport over water kan bijdragen aan minder CO2-uitstoot en lagere kosten. De pilot komt voort uit de Groene Cirkels samenwerking Circulaire suikerbietenketen, waar diverse organisaties samen verduurzamen.

Cosun Beet Company wil de supply chain, van land tot klant, versneld verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal. CO2-reductie is ook een belangrijk speerpunt van Noord-Brabant. Bovendien wil de provincie minder druk op het wegennet, onder meer rond knooppunt Eindhoven.
Vanuit Groene Cirkels, een samenwerking tussen onder andere bedrijven, overheden en kennisinstellingen in een regio om versneld te verduurzamen, heeft MCA Brabant uitgebreid onderzocht met welke vervoerswijzen Cosun Beet Company de bieten vanuit de verst gelegen gebieden het beste kan vervoeren. MCA Brabant is een gespecialiseerde adviesorganisatie voor multimodaal goederenvervoer. Uit het onderzoek is gebleken dat gecombineerd transport, georganiseerd rond vervoer per schip, de laagste CO2-uitstoot en kosten met zich meebrengt en beter presteert dan vervoer per vrachtauto.
“We hebben de goederenstroom van Cosun Beet Company geanalyseerd en op Nederlandse infrastructuur gelegd”, licht projectmanager John Huizing van MCA Brabant toe. “Daaruit is voornoemde conclusie gekomen. Nederland beschikt namelijk over een uitstekend vaarwegennet, met geografisch goed verspreide terminals en een behoorlijk aantal aanbieders van scheepscapaciteit. Daar kunnen we optimaal gebruik van maken.”

Nieuw: containers
Om vast te kunnen stellen of de beste oplossing op papier ook in de praktijk werkt, is Cosun Beet Company de pilot gestart. Daarin worden de bieten zowel ‘bulk gestort’ vervoerd als in containers, hetgeen nieuw is. De proef moet uitwijzen hoe dit transport, ook naar en vanaf het schip, operationeel uitpakt. Belangrijk daarbij is hoe de kwaliteit (beschadiging en suikerverlies) van de bieten, onder meer bij overslag, zich gedraagt tijdens het transport.

Vier miljoen kilometer
Cosun Beet Company vervoert al jarenlang bieten vanuit Texel naar de suikerfabriek Vierverlaten. Deze hebben echter een andere structuur dan de Limburgse bieten. Tot voor drie jaar werden de Limburgse bieten verwerkt in het dichterbij gelegen Duitsland. Daarna zijn ze over de lange weg naar Dinteloord getransporteerd.
“Als de pilot positief uitpakt, inclusief de keuze voor bulk of containers, dan gaan we zeker van vervoersmodaliteit veranderen”, zegt Arno Huijsmans, Manager Agro Logistiek bij Cosun Beet Company. “Dat scheelt al gauw zo’n 14.000 vrachten over de weg, ofwel ruim vier miljoen kilometer. Mogelijk kunnen we later het scheepstransport uitbreiden naar andere regio’s. Dan ziet het plaatje er nog indrukwekkender uit.”