logo

NIEUWSBERICHT

Vrijdag 11 september tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel, Commercieel Manager Logistiek bij Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om het belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

De partijen willen met de samenwerking het multimodale netwerk rondom Port of Moerdijk en de provincie Noord-Brabant verder versterken. Zij doelen hierbij op een aantal concrete initiatieven die bijdragen aan efficiëntere en duurzamere ketens tussen Rotterdam en Noord-Brabant.

Centraal in de gezamenlijke plannen staan:
- Een succesvolle uitbouw van de binnenvaartcorridors op Moerdijk, zoals de reeds bestaande West-Brabant Corridor en nieuwe corridors waarbij Moerdijk als draaischijf kan fungeren. Bijvoorbeeld de Oost-Brabant Corridor en de Antwerpen-Zeeland Corridor.
- Promotie bij verladers van gecombineerd spoor/shortsea-vervoer als logistiek concept met als doel een betere bezetting van het spoor door de juiste retourlading.
- Het netwerk van Moerdijk meer zichtbaar maken door gezamenlijke, multimediale publicaties.
- Gezamenlijk optreden van Port of Moerdijk en MCA Brabant op netwerkbijeenkomsten e.d.
- Verduurzaming en innovatie met de focus op elektrisch varen (MECS) en autonoom varen op de Jointcorridors. Het zoeken naar nieuwe – digitale – toepassingen.
- Internationale verbindingen met onder andere Noordrijn Westfalen, Luik, Ierland/VK.

De haven van Moerdijk is de enige zeehaven van Noord-Brabant en als zodanig een actief logistiek knooppunt voor binnenvaart, spoor en maritieme stromen (met name shortsea) tussen Noord-Brabant, de havens van Rotterdam en Antwerpen en de rest van Europa.

MCA is actief in het bevorderen van het multimodaal transport binnen de provincie Noord-Brabant en naar de zeehavens. Zij behartigt de belangen van de provincie, Rijkswaterstaat, diverse watergebonden gemeenten, verladers, transportbedrijven en kennisinstellingen binnen Brabant.

Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel.