logo

NIEUWSBERICHT

 

Directeur Ferdinand van den Oever van Port of Moerdijk is sinds 1 juli dit jaar bestuurslid van MCA Brabant. Met Ferdinand van den Oever heeft MCA Brabant een bestuurslid dat kan bogen op een brede ervaring als ondernemer en als bestuurder. “Mijn uitgangspunt is: wat kan Moerdijk betekenen voor MCA Brabant? Zodat we samen Brabant toegankelijk en bereikbaar kunnen houden.”

Ferdinand van den Oever (1964) studeerde psychologie in het Belgische Leuven en startte in 1992 als ondernemer met restaurant De Sinjoor in Dordrecht. In 1995 volgde – onder het Stadhuis van Dordrecht – een restaurant met de toepasselijke naam De Raedtskelder en in 2001 volgde restaurant De Sinjoor in Oud-Beijerland. Hij was vijf jaar landelijk bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland. In 2003 werd hij gevraagd als wethouder van Dordrecht. Een functie die hij tot in 2011 bekleedde, met in zijn portfeuille onder andere economische zaken en verkeer & vervoer, waaronder ook de Dordtse haven. In die periode realiseerde hij door overleg met provincies en het bedrijfsleven verbindingen tussen Rotterdam, de Drechtsteden en West-Brabant. In 2011 zocht het Havenschap Moerdijk een nieuwe directeur. Een rol die Ferdinand van den Oever op het lijf geschreven was.

Op de grens
Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland, het is zelfs Nederlands tweede containerhaven. Het havenbedrijf Port of Moerdijk – voorheen het Havenschap – wordt door het bedrijfsleven gezien als overheid en door de gemeente als bedrijfsleven. Op de grens tussen bedrijfsleven en overheid voelt Ferdinand van den Oever zich thuis. “Ik opereer graag op het snijvlak tussen het publieke en het private domein.” Een positie die ook MCA Brabant niet onbekend voorkomt. Aanvankelijk was de relatie tussen Port of Moerdijk en MCA Brabant een afwachtende. “We keken de kat uit de boom. Mijn voorganger had gezegd dat het MCA vrijwel alleen bezig was met bootjes.” In die periode werd door MCA Brabant inderdaad hard getrokken aan de verbetering van het Brabantse vaarwegenstelsel. Al spoedig zag Ferdinand van den Oever het nut van een actieve netwerkorganisatie als MCA Brabant. “Ik had daarna met MCA Brabant goed contact.” Een contact dat evolueerde en in 2020 leidde tot het bestuurslidmaatschap van de stichting MCA Brabant.

Strategie
Moerdijk heeft een bijzondere positie, door de logistiek gunstige ligging tussen de twee grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Toen hij begon bij het toenmalig Havenschap Moerdijk zag Ferdinand van den Oever dat er weinig was vastgelegd over de toekomstplannen voor de haven van Moerdijk. “Elk besluit was een goed besluit want er stond niets vast.” De gemeenteraad van Moerdijk vroeg zich af of een Havenvisie voor Moerdijk nodig was. “Ik besloot een strategie te maken, anders dan een visie bied je daarmee een handelingsperspectief.” In een overleg tussen de havens, de gemeente en de provincie en met intensieve consultatie van de stakeholders werd die strategie ontwikkeld. “Te beginnen met de verduurzaming van het chemiecluster in de haven.” De schaalvergroting in de zeescheepvaart had ook impact in Moerdijk. “Er werd zelfs gesproken over het verlagen van de drempel van de Kiltunnel, maar ik vond dat we meer de nadruk moeten leggen op waar we in uitblinken: de shortsea en een goed verbindingsnetwerk. Zet in op goede spoorverbindingen. We hebben een unieke positie, precies tussen de twee mainports Rotterdam en Antwerpen. Daar kunnen we een knooppunt-functie voor verzorgen of zoals Luc Smits (directeur CCT Moerdijk – red.) het zegt: We moeten Utrecht Centraal zijn voor het goederenvervoer.” En dat behelst zeker ook de binnenvaart. “Over water kunnen we stabiele verbindingen bieden voor congestievrije mainports. Hier in Moerdijk hebben we Europese distributiecentra, onder andere van Lidl. Verladers zijn vrij in de keuze voor de aanvoer vanaf Antwerpen of Rotterdam.”


Dikke stromen
Ferdinand van den Oever ziet helder hoe een knooppunt als Moerdijk kan zorgen voor dikke, continue stromen door slimme verbindingen tussen de zeehavens en naar het achterland.
Hij prijst MCA Brabant voor het verbeteren van het netwerk. “MCA Brabant is een mooie partner en heeft ook mooie projecten lopen. We werken daarmee samen aan een beter multimodaal Brabant.”
De verduurzaming is ook zichtbaar in het vervoer over water. Zero Emission Services (ZES) – een samenwerking tussen ING, energie- en technisch dienstverlener ENGIE, Wärtsilä en Havenbedrijf Rotterdam – gaat emissievrij (elektrisch) varen tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk, gebruikmakend van de unieke positie van Moerdijk tussen de mainports en de verbindingen met het achterland. Een positie die ook een vitale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de succesvolle samenwerking tussen de havens van Rotterdam, Moerdijk, Oosterhout en Tilburg in de West-Brabant Corridor voor het containervervoer over water.
“We kunnen met het MCA De knooppunten in Brabant verder versterken. Dat is ook wel nodig nu het goederenvervoer bijna alweer op het niveau zit van voor corona. MCA Brabant heeft voor de lobby van Moerdijk veel betekend. Ik denk nu: wat kan Moerdijk voor het MCA Brabant betekenen om uiteindelijk Brabant toegankelijk en bereikbaar te houden.”