4 studentenHet project van de studenten van de hbo-opleiding Logistiek bij Breda University of Applied Sciences is een zogeheten ‘minor’, een keuzevak in het examenjaar van de 4-jarige opleiding. In deze minor onderzoeken de studenten de mogelijkheden om de West-Brabant Corridor verder uit te bouwen en de e-JointCorridor te introduceren in de binnenvaart. dat laatste is een instrument ontwikkeld door NewWays Noord-Brabant, een programma in het thema Multimodaal van Logistics Community Brabant. MCA Brabant ondersteunt deze ontwikkeling.
De vijf studenten zijn Julie Pauwels, Tim Visser, Niek Masselink, Joost de Ruiter en Bas van der Wardt. “Ons project loopt tot eind januari 2020”, vertelt Tim Visser. “We willen de West-Brabant Corridor meer op de kaart zetten en opschalen, onder andere door de elektronische uitwisseling van vrachtbrieven.” Deze zogeheten e-Corridor is met succes toegepast op de spoorverbinding tussen Brabant en Polen.
Een belangrijk onderdeel is de promotie van de inzet van de binnenvaart in de West-Brabant corridor en verladers daarvan bewust maken, legt Julie Pauwels uit. “We onderzoeken het eerst en presenteren dan de USP’s van dit vervoer.” Niek Masselink: “We willen gemeenten en bedrijven daar kennis mee laten maken en dat gaan we doen met een road-show…”
Julie: “Of eigen een off the road-show”, waarmee ze duidt op de verschuiving van goederenvervoer van de weg naar het water, de intrinsieke bedoeling van het project, waardoor het ook zoveel bijval krijgt. Vervoer over water is immers minder schadelijk voor het milieu en het klimaat dan vervoer over de weg.
Joost de Ruiter tenslotte: “Het wordt een tailormade roadshow, waarmee we willen aantonen dat samenwerking tussen de onderneming meer loont dan de concurrentie.

Foto: Vier van de vijf studenten op de Maasvlakte. Ze onderzoeken de mogelijkheden om vervoer over water vanaf de haven van Rotterdam naar Brabant meer te promoten.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.