spoor nabij hamburgHet voorlichtingsbureau Rail Cargo organiseert het Spoorcongres 2019 dat woensdag 25 september in Oirschot (nabij Tilburg en Eindhoven) wordt gehouden. Het thema: ‘Neem je (keten)verantwoordelijkheid’.

Behandeld worden de verschillende soorten ketenverantwoordelijkheid in relatie tot:

  • Capaciteit
  • mental shift
  • punctualiteit
  • data sharing;

Het Spoorcongres wordt zonder winstoogmerk georganiseerd en daarom gratis aangeboden aan verladers en logistieke dienstverleners.

Het spoorgoederenvervoer is geen doel op zichzelf, maar voorziet in de behoeften van verladers en logistieke dienstverleners om lading op een duurzame, efficiënte wijze van A naar B te transporteren. Daarbij is het van belang dat goederen in de juiste conditie, op de juiste locatie en op het juiste tijdstip worden geleverd. Dat kan alleen als alle betrokken schakels van de keten vanaf begin tot einde hun afspraken nakomen. “Je bent zo sterk als je zwakste schakel; ketenverantwoordelijkheid is een must!”

Aan het slot van het Spoorcongres 2019 wordt – voorafgaand aan de netwerkborrel – de Spoorman of -vrouw van 2019 bekendgemaakt.

Het Spoorcongres 2019 wordt gehouden in Theater De Enck, De Loop 67, 5688 EW Oirschot.

www.spoorcongres.nl

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.