sluis8helmondkopie
De gemeente Helmond heeft in 2016 besloten de sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart te vervangen door sluizen met dezelfde afmetingen. Op korte termijn wil de gemeente uit bezuinigingsoverwegingen de bedieningstijden van bruggen en sluizen in de gemeente beperken. De twee ondernemingen in Helmond, die afhankelijk zijn van de aan- en afvoer over water, tekenen daar bezwaar tegen aan. De gemeente zet echter door, bij wijze van proef van drie maanden, die al op donderdag 1 juni begint.

De bedrijven in Helmond zijn ForFarmers en Voergroep Zuid. In de voorbereiding naar het besluit om de sluizen 8 en 9 te vervangen, werd tevens bekeken of deze bedrijven niet beter verplaatst kunnen worden naar een plek aan ruimer vaarwater.

Dat bleek echter geen optie. Nu gekozen is voor de optie om de sluizen weliswaar te vervangen maar niet te verruimen, bestaat het risico dat deze bedrijven op termijn over de weg moeten gaan aan- en afvoeren. Ook de stichting BERZOB geeft aan dat het  na vervanging van de sluizen noodzakelijk blijft om agribulk via water aan te voeren met een kleiner type klasse II schepen. “De concurrentiepositie van dergelijke kleinere klasse II schepen is nog slechter dan die van reguliere klasse II schepen. Het aantal neemt snel af. Als er te weinig van dit type schepen overblijven, zal er reversed modal shift plaatsvinden en zullen de stromen naar de binnenhaven van Helmond in de toekomst per vrachtwagen moeten worden aangevoerd. Dat zou in het uiterste geval leiden tot ca. 100 vrachtwagenbewegingen extra per dag, met name op de trajecten tussen de zeehavens (Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen) en Helmond.”

 

Bedieningstijden
Per 1 juni wil de gemeente Helmond de bedieningstijden van de sluizen 8 & 9 en de brug over de insteekhaven in de Churchilllaan bij wijze van proef inkrimpen. De gemeente in een mededeling: “De huidige bedieningstijden dateren nog uit de tijd van voor de kanaalomleiding. Omdat sinds die tijd het aantal scheepvaartbewegingen sterk gereduceerd is en omdat de gemeente Helmond een bezuinigingstaakstelling heeft, willen wij de bedieningstijden terug gaan brengen.”
De voorgenomen bedieningstijden zijn:
• Maandag tot en met donderdag van 06.00 uur tot 18.00 uur
• Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur
• Zaterdags gesloten
ForFarmers en Voergroep Zuid hebben hier bezwaar tegen aangetekend. Volgens hen maakt deze inkrimping van de bedieningstijden het varen op Helmond minder aantrekkelijk en daardoor duurder. Ook op korte termijn kan dit leiden tot meer vervoer over de weg.
De gemeente wil echter hoe dan ook de proef met de bedieningstijden drie maanden lang zonder meer doorzetten en daarna evalueren en bepalen welke bedieningstijden in de toekomst het best toepasbaar zijn op de kunstwerken in Helmond. De evaluatie is voorzien met vertegenwoordigers van ForFarmers en Voergroep Zuid en de ASV als belangenbehartiger van de binnenschippers. Op basis van de uitkomst van deze evaluatie zal besloten worden of de bedieningstijden worden aangepast en zo ja op welke wijze.

Foto: beeld van youtube-drone-film uit 2015, met linksonder Sluis 8 in Helmond en rechtsboven de fabriek van ForFarmers.

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.