moerdijk a2b
Sinds begin mei verzorgt de Duitse spooroperator Kombiverkehr een dienst tussen Ludwigshafen en Moerdijk. Vijfmaal per week rijdt een trein van 650 meter lang op dat traject. Dit wordt gecombineerd met de driemaal per week rijdende trein tussen Duisburg en Moerdijk. Deze wordt ook geüpgrade naar vijfmaal per week rijden.

Lineas Intermodal (voorheen IFB) zal ook haar diensten uitbreiden van Segrate (Milaan) naar Moerdijk van vijfmaal naar zesmaal per week vanaf juni. “We zijn heel blij met de prestatie en de benutting van de trein”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf dat onlangs van naam veranderde.
In samenwerking met CTS/Meulenberg start Den Hartogh Dry Bulk Logistics met een driemaal per week rijdende dienst tussen Geleen en Moerdijk, voornamelijk met polymeren voor de klant van De Hartogh in Geleen, gebruikmakend van het ‘dry bulk, 30 ft bag-in-box’ systeem. Deze spoordienst is ook beschikbaar voor andere containerlading.
“Deze dienst tussen Geleen en Moerdijk laat zien dat we ook over kortere afstanden op een efficiënte, milieuvriendelijke wijze kunnen vervoeren. Moerdijk is voor ons de meest logische haven om mee samen te werken”, aldus Erik Jan de Bree, Intermodal & Procurement Manager bij Den Hartogh Dry Bulk Logistics.

Binnenvaart
Ook over water is een nieuwe dienst op Moerdijk gestart. Sinds 1 mei verzorgt BCTN tussen Den Bosch en Moerdijk een vaste dienst met als vaste lading de stroom containers die A2B-online Container verzorgt vanaf het gebied rond Den Bosch, maar op deze dienst is ook plaats voor meer lading en de vooruitzichten zijn positief.
Frankenbach Container Services verzorgt sinds kort een dienst op Moerdijk vanaf Mainz. Roland Hesse, Managing Director van het Duitse bedrijf: "Er is in de omgeving van Mainz veel lading die per schip naar Moerdijk kan. We bieden de verladers een goed alternatief voor het wegtransport en we zijn ook blij met de samenwerking met A2B-online Container".

Vanwege de groeiende vraag heeft A2B-online Container het aantal afvaarten verhoogd van twee- naar driemaal per week. “Vooral vanwege de nieuwe verbindingen met Ludwigshafen en Geleen zullen een positiefeffect hebben op de groei”, aldus André Mast, Sales Director bij A2B-online Container. “We doen onze klanten een groot plezier met de extra afvaart vanaf 20 mei.”
“Meer capaciteit bieden was een noodzaak door de toename van het aantal projecten”, verklaart Michael van Keulen, Operations Director bij A2B-online Container. De uitbreiding krijgt nog meer vorm met de ingebruikname van het schip Phoenix II, een ‘Sietas 160A’ containerschip, goed voor het vervoer van 650 TEU. “Ons grootste schip. We verwachten haar deze zomer in gebruik te mogen nemen. Het is het vierde schip van onszelf, naast twee gecharterde schepen. Het schip kan op alle routes varen, maar we overleggen met de verschillende terminals over de afhandeling, want voorop staat dat we betrouwbare afvaarttijden kunnen bieden.”

Nieuwe kranen
De terminal operator in Moerdijk – Combined Cargo Terminals (CCT) – heeft om de toenemende werkdruk op te kunnen vangen, geïnvesteerd in twee nieuwe kranen, één voor de handling van de treinen en één voor de maritieme overslag. “De groei voornamelijk van het werk van A2B-online Container heeft ons genoopt tot deze beslissing, aldus Luc Smits, Managing Director van CCT. “We hebben de layout van de de terminal aangepast om de doorlooptijd te handhaven en we zijn met een project bezig om de toegang tot de terminal te verbeteren. Tevens ontwikkelen we een app voor de ‘fast lane facility’, die we hopelijk voor het einde van dit jaar in werking hebben.”

Port of Moerdijk
Gerard de Groot, Managing Director A2B-online Container, is tevreden met de inzet van Havenbedrijf Moerdijk voor wat betreft de verbetering en ontwikkeling van de infrastructuur in en om de haven van Moerdijk. “We krijgen veel steun en begrip van Port of Moerdijk. Ze weten dat hun inzet en steun cruciaal is voor de projecten die het voor hen mogelijk maken hun strategische plannen uit te voeren voor shortsea op Moerdijk en intermodaal vervoer. Je hebt alle partijen nodig, want een ketting is zo zwak als z’n zwakste schakel. Iedereen is daarvan doordrongen.”

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.