kempen3
Aan de Zuid-Willemsvaart even ten zuidwesten van Weert is sinds kort de inland terminal De Kempen actief. Exploitanten van de terminal zijn Gebr. Versteijnen Tilburg en Wetron Transport & Logistics Weert. Op het terrein aan de haven wordt geladen en gelost met een reach stacker. Wellicht is er volgend jaar al een distributiecentrum van 20.000 m2 en binnen vijf jaar worden er 10.000 containers per jaar overgeslagen naar binnenschepen, goed voor dagelijks 80 vrachtautoritten minder.

Jaren geleden bezocht Wil Versteijnen met toenmalig MCA-directeur Bert Hilberts zinkproducent Nyrstar in Budel-Dorplein. Ze keken naar de mogelijkheden van het gebruik van de beschikbare haven aan de Zuid-Willemsvaart, waar alleen scheepjes afmeerden voor de afvoer van zwavelzuur van de zinkfabriek.


Wil Versteijnen noemde bij de opening van de multimodale terminal De Kempen die is verrezen aan de haven van Budel-Dorplein deze inland terminal ‘nu al uniek’. “De provinciegrens tussen Limburg en Brabant loopt hier over dit perceel.” De inland terminal De Kempen heeft een lange historie. De gemeente Weert en de provincie Limburg hebben de ontwikkeling van de haven gesteund na 2009. In 2010 werd gebruik gemaakt van de Quick Wins-Binnenvaart-subsidie van het Rijk, waarmee intermodaal transport werd gestimuleerd door korte, snelle onderzoeken van de mogelijkheden van binnenhavens. “Voorwaarde voor de Quick Win was dat het in 2013 klaar zou zijn”, zei Wil Versteijnen met een brede glimlach. Hij dankte de mensen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het steeds maar doorschuiven van die einddatum, uiteraard met steun van Weert en de provincie Limburg. “Er zijn vele stakeholders hier. En er waren veel tegenslagen met milieuvergunningen en beschikkingen maar uiteindelijk is het gebied nu zuiver en kan het doorgaan.”

 

Trimodaal
Versteijnen verwacht dat de terminal uiteindelijk trimodaal zal zijn. Het spoortraject tot aan de terminal sluit aan op de IJzeren Rijn, de spoorlijn van Antwerpen dwars door Limburg naar het Ruhrgebied. “Tien jaar geleden spraken we al over hernieuwde ingebruikname daarvan, maar het zal zeker nog tien, twintig jaar duren voor dat gebeurt.”
Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur van Limburg Twan Beurskens wilde daar tijdens de forumdiscussie onder leiding van MCA-directeur Cees van Elk niets over zeggen. Wethouder Frans van Eersel vertelde wel dat er in Duitsland geen belangstelling voor bestaat om de IJzeren Rijn te reactiveren. “Maar tot deze plek kan men er wel gebruik van maken.” Nyrstar voert vrijwel dagelijks zink aan met de trein vanuit Antwerpen. Binnen vijf jaar 10.000 containers per jaar, goed voor dagelijks 80 vrachtautoritten minder. Dat hangt samen met de ontwikkeling van het hele gebied – Kampershoek 2.0 – rondom de haven van Budel-Dorplein, waar de gemeente Weert verwacht veel bedrijfsterreinen uit te kunnen geven.
De aanwezigheid van een inland terminal zal dat gebied zeker aantrekkelijker maken. Twan Beurskens wees op de groeipotentie van Weert en omstreken. “Het achterland wordt voor de zeehavens steeds belangrijker. De corridor via Venlo alleen is te smal, de vraag te gedifferentieerd.”
Ook voor de positionering van containers biedt inland terminal De Kempen mogelijkheden. Wil Versteijnen: “Te vaak worden containers leeg vervoerd. Een betere positionering van de containers betekent minder lege containers en een Big Win voor alle partijen.”
Donald Baan van Havenbedrijf Rotterdam noemde op een vraag van Cees van Elk Brabant en Limburg gezamenlijk het belangrijkste achterland voor de Rotterdamse haven. “Budel past in de ontwikkeling van het achterland. Het netwerk van inland terminals is vrijwel compleet. Het komt nu aan op het efficiënt benutten van dat netwerk.”
Voor Nyrstar zelf betekent de ingebruikname van de inland terminal De Kempen een stap naar meer milieuvriendelijk vervoer. “Een goede ontsluiting over de weg en over water en een manier om economie en natuur samen te laten gaan”, aldus Harry Denis, group manager Real Estate bij Nyrstar.
De ingebruikname van de inland terminal voor containeroverslag is fase 1. De tweede fase zal in 2018 gereed zijn met de overslagmogelijkheid voor bulk. Dit hangt ook samen met de verdere ontwikkeling van het gebied rondom de haven.
Bij de officiële opening op maandag 3 april lag het schip De Kempen al klaar voor de afvaart. Verwacht wordt binnen enkele maanden een dagelijkse afvaart te kunnen bieden voor de pendeldienst tussen De Kempen en Tilburg.

(foto boven)  Wil Versteijnen, burgemeester Jos Heijmans van Weert en Paul Maas van Wetron verrichtten de openingshandeling, door met de reach stacker van de terminal een feestelijke container te verplaatsen.

kempen2
De forumdiscussie met van links naar rechts: gedeputeerde Twan Beurskens, wethouder Frans van Eersel, Harry Denis (Nyrstar), Donald Baan (Havenbedrijf Rotterdam), Wil Versteijnen (GVT) en Cees van Elk (MCA).

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.