watertruckkopie

Bij de aanbesteding voor de bouw van drie boten en 34 duwbakken in het Europese project Watertruck+ hebben zich minstens 14 kandidaten gemeld, werven en afbouwers, verspreid over Europa. Sommige bedrijven hebben ingeschreven voor meerdere onderdelen van het project.

“We maken de komende weken een selectie van zes kandidaten per perceel”, vertelde projectleider Johan Boonen van Watertruck+ bvba, het Vlaamse overheidsbedrijf dat de aanbesteding deed, onlangs in De Binnenvaartkrant. Johan Boonen benadrukt dat de Vlaamse overheid weliswaar het voorstel heeft ingediend bij de Europese commissie, maar dat Watertruck+ geen Vlaams project is. “Het is een Europees project. De Vlaamse overheid investeert alleen in de begeleiding en omkadering van het project. Er wordt geen gram staal betaald door Vlaanderen.”
De bouw van boten en bakken kost 23 miljoen euro, waarvan de Europese Commissie 11,5 betaalt, het bedrijfsleven 9,5 miljoen en Vlaamse overheid 2 miljoen. Die laatste richtte in april een SPV (Special Purpose Vehicle) op, een bedrijf dat slechts voor één transactie of project dient en daarna weer wordt opgeheven.
De ‘percelen’ waarover Johan Boonen spreekt, zijn de verschillende onderdelen van de aanbestedingen. Bij de boten zijn dat twee percelen: een grote duwboot (16,5 meter, duwvermogen 8.000 ton) en twee kleinere boten (10 tot 12 meter, duwvermogen 4.000 ton). Perceel A bij de bakken betreft alle 34 bakken – 16 van 38,5 x 5,05 meter, 2 (ADN) tankbakken van 40 x 6,6 meter en 16 bakken van 50 x 6,6 meter. De percelen Binnenvaart tot en met F betreffen de verschillende afbouwfases. Sommige bakken moeten zijn voorzien van aandrijving en stuurhut.
Eind dit jaar worden de opdrachten gegeven en medio 2017 moet het grootste deel van deze nieuwe vloot varen. In 2014 en 2015 is al gesproken met operators in de binnenvaart, waarmee afspraken zijn gemaakt. Er is zeker één Nederlands bedrijf bij betrokken.

Testfase
In de testfase tot 2019 verwacht Watertruck+ 1,6 miljoen ton per jaar te vervoeren. Gesproken wordt zelfs van een vloot van 500 bakken, die na de testfase gebouwd kunnen worden.
De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts – de initiatiefnemer van het project – stelt: “Met het project Watertruck+ wordt gefocust op het inzetten van de vaartuigen voor het transport van goederen die momenteel hun weg naar de binnenvaart nog niet gevonden hebben.” Johan Boonen: “Soms zal het om nieuwe stromen gaan en belangrijk is dat er stromen van de weg worden gehaald. Dit is de toekomst. Als het zo gaat als nu, blijft er geen kleine binnenvaart over en dat is een slechte zaak. De focus blijft de modal shift maar het kan voor sommige operatoren ook vervanging van uittredende schepen zijn.”
Hoofdzaak is volgens Johan Boonen dat er dusdanige standaardisering in de bouw van kleinere vaartuigen wordt bereikt, dat het uit kan voor de ondernemers. “Dit is de innovatie – daar zetten we op in. We zochten een concept dat werkt.”
De economische haalbaarheid van het concept werd van 2010 tot 2014 onderzocht in het Europese Interreg project Watertruck. Vastgesteld werd dat “er een nood is aan een masterplan voor de toekomst van het transport op kleine waterwegen in Europa, aangezien de huidige vloten en operatoren verouderen, met als resultaat een daling van de beschikbare scheepscapaciteit in de markt, en omdat het huidige laadvermogen en de operationele organisatie van de bestaande vloot het economisch moeilijk maken om te concurreren met het wegtransport”.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.