waalwijk De sluis die toegang biedt tot de haven van Waalwijk was aan het einde van de technische levensduur. Gebouwd in 1964 was de verwachting dat de sluis na 2016 minder bedrijfszeker zou zijn. Vandaar dat de gemeente Waalwijk onder aanvoering van wethouder Ronald Bakker van Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de renovatie van de sluis te versnellen en los te koppelen van het grote project om de noordelijke insteekhaven aan te leggen met een containerterminal, direct gelegen aan de Bergsche Maas.

 

De huidige containerterminal – ROC Waalwijk – is alleen te bereiken via de sluis en de afmetingen van de schepen die de terminal aandoen, is daardoor beperkt tot CEMT klasse 3 (63 meter lange schepen van niet meer dan 7,20 meter breedte en 3,5 meter diepgang). Toch vindt John van der Linden, eigenaar en exploitant van ROC Waalwijk, de renovatie van de sluis een goede zaak. “...in de zin dat het noodzakelijk was om de bestaande sluis naar behoren te kunnen laten functioneren als haventoegang en waterkering. Uiteraard hebben wij een bedrijfszekere sluis nodig, echter operationeel biedt de renovatie weinig voordelen, omdat de afmetingen ongewijzigd zijn gebleven.”
Wethouder Ronald Bakker: “Eerst waren de noordelijke insteekhaven en de werkzaamheden aan de sluis een combinatie. Rapporten wezen echter uit dat de aanleg van de haven en de terminal te lang zou gaan duren en daarom hebben we de renovatie van de sluis en de nieuwe brug erover naar voren getrokken. Daarmee werden de havenaanleg en de werkzaamheden aan de sluis ontkoppeld.” Aan de sluis werden de deuren vervangen en alle aanwezige technische onderdelen vernieuwd. De brug werd wel breder, die maakt deel uit van de geplande noordelijke randweg om Waalwijk.

 

Insteekhaven
De aanbesteding voor het aanleggen van de haven loopt nog. Begin dit jaar waren er vijf kandidaten, inmiddels is de zogeheten dialoogfase afgesloten en is het aantal kandidaten geslonken tot drie. Voorjaar 2017 verwacht de gemeente de knoop door te hakken voor de gunning. Ronald Bakker: “Wie heeft ingeschreven, heeft ook invloed op de vorm van de haven en tekent tevens voor het onderhoud en de exploitatie van de terminal. In de praktijk komt dat er op neer dat de onderneming contact zoekt met mogelijke exploitanten.”
Dat betekent dat de exploitant van de huidige – binnendijkse – terminal niet zeker weet of hij ook de nieuwe terminal kan exploiteren. De wethouder: “We zullen blij zijn als lokale partijen daarbij betrokken worden.”
John van der Linden van ROC Waalwijk: “Wij zijn zeker betrokken bij de aanbesteding van de nieuwe haven, maar wij moeten inderdaad afspraken maken met de winnende bouwer. Gezien onze huidige positie in Waalwijk hebben wij er alle vertrouwen in dat wij dat tot een goed eind gaan brengen.”

Ambitie
De wethouder steekt de ambities voor de nieuwe haven niet onder stoelen of banken: 100.000 containers overslag per jaar. “Waalwijk groeit. En je moet ambitieus zijn. De locatie en ligging van de haven aan de Maas geven deze terminal een gunstige positie.” Hij wijst op de vestiging van een distributiecentrum van Bol.com dichtbij de haven en er is nog veel meer terrein beschikbaar voor logistieke activiteiten. “Het is alleen beschikbaar voor logistiek, anders kunnen we het niet eens gebruiken.” Aldus de VVD-wethouder die voor hij in de politiek stapte, zelf eigenaar was van een logistieke onderneming.
John van der Linden omschrijft de ambitie als ‘redelijk optimistisch’. “Wij slaan nu zo’n 17.000 containers per jaar over - 45.000 TEU – en hoewel wij verwachten wel een goede groei door te kunnen maken door een verbeterde marktpositie, zullen wij met onze huidige afnemers niet direct in de buurt komen van de doelstelling. Een en ander zal dus met name afhangen van het feit of Waalwijk haar grondposities goed weet uit te nutten door de juiste bedrijvigheid aan te trekken. Overigens zijn wij ook van mening dat een dergelijk volume niet per se noodzakelijk is om een gezonde exploitatie neer te zetten en wij kijken dus ook nadrukkelijk naar een gefaseerde opbouw van het project.”
Donderdagmiddag 28 juli opende wethouder Ronald Bakker de gerenoveerde sluis in Waalwijk. De kosten van deze renovatie bedroegen 5 miljoen euro en werden volledig door de gemeente betaald. De 30 miljoen die de aanleg van de haven kost, worden opgebracht door provincie, Rijk en de gemeente.

sliderwaalwijk

 

Wethouder Ronald Bakker van Waalwijk opende donderdag 28 juli de gerenoveerde sluis in Waalwijk. (foto Raldo Neven)

 

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.