Zestien bedrijven in Zuid-Oost-Brabant hebben in 2012 een intentieverklaring getekend om meer over water te vervoeren. Inmiddels krijgt de beoogde ‘modal shift’ vorm en inhoud. Bovendien zijn het nu zeventien bedrijven.

Door de crisis zijn de hoge verwachtingen naar beneden bijgesteld, maar het blijkt al wel te werken, terwijl oorspronkelijk pas eind dit jaar de start was voorzien. Deze wat genoemd wordt ‘Slimme Deal’ hangt samen met het Rijkswaterstaat programma ‘Beter benutten van Zuid-Willemsvaart en Wilhelminakanaal’.

 

Duurzaam

Het doel van ‘Beter Benutten...’ is de vaarwegen op te waarderen zodat de investeringen in de Zuid-Willemsvaart (sluizen 4, 5 en 6 en de aanleg van het Máximakanaal) duurzaam rendabel worden gemaakt.

De zestien bedrijven zijn verenigd in de stichting BERZOB (Bereikbaarheid Zuid-Oost-Brabant). In de intentieverklaring is overeengekomen dat eind 2015 wordt gestart met een verschuiving van de goederenstromen. Die ontwikkeling blijkt zich dus al eerder in gang te hebben gezet.
Uit de ‘Tussenrapportage Beter Benutten Zuid Willemsvaart – Wilhelminakanaal’, gemaakt door Rijkswaterstaat en het MCA (Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, waarmee BERZOB nauw samenwerkt) blijkt dat vooral met het cluster zand & grind en agribulk – in het cluster worden ook restmaterialen meegenomen – een modal shift wordt gerealiseerd. Veel wordt verwacht van de realisatie van een Regionaal Overslag Centrum bij Ekkersrijt (voor de overslag van zand en grind). Als het ROC ontwikkeld zou worden, zou dit op basis van de huidige volumes leiden tot een modal shift van 73 vrachtwagenbewegingen per dag. Dat vooruitzicht is aanzienlijk bijgesteld, was in 2011 nog 215 ritten. Dat is het gevolg van de aanhoudende crisis in de bouw. Ook weer door de crisis in de bouw zijn de plannen voor de vestiging van dit ROC geschoven naar 2020. Dat is temeer jammer omdat er potentieel veel positieve effecten van een ROC op die plaats kunnen worden verwacht voor het over water vervoeren van heel andere goederenstromen, waardoor ook een veel betere balans mogelijk wordt tussen inkomende en uitgaande goederenstromen. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor de overheid om hier een startsubsidie te verlenen.

Containers
Ook containers zouden op de middellange termijn (na 2016) op de Brabantse kanalen deel moeten uitmaken van de modal shift. Daarbij wordt gekeken naar de vestiging van een containerterminal voor Ferm O Feed in Helmond en een terminal voor Bavaria in Lieshout. De verwachting is dat dankzij deze terminals minimaal 95 vrachtwagenbewegingen per dag minder hoeven te worden gemaakt. Hier moet wel bij worden aangetekend dat de huidige transporten weliswaar met vrachtauto’s gaan, maar naar andere containerterminals, van waar de containers ook nu al per schip naar de zeehavens gaan. Gevolg daarvan is meer concurrentie tussen de terminals onderling.

Beter Benutten
Rijkswaterstaat heeft in het programma ‘Beter Benutten’ al uitgevoerd of is voornemens uit te voeren:
- opstelplaatsen voor klasse IV-schepen bij sluizen 4, 5 en 6
- verbetering afmeervoorzieningen
- verstevigen oevers bij Erpse en Beekse brug
- verruiming drie zwaaikommen
- uitdiepen haven Veghel
Vanaf dit jaar moet zijn de kanalen bevaarbaar voor klasse II-koppelverbanden of duwcombinaties van 110 meter. Dat betekent een verdubbeling van de tonnage per schip, die tot nu toe mogelijk was op de kanalen.

Lees hier het volledige rapport van de Tussenrapportage Beter Benutten Zuid Willemsvaart – Wilhelminakanaal.

Over MCA Brabant

MCA Brabant is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant, een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant. MCA Brabant brengt bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bij elkaar en adviseert over multimodaal transport. Tevens signaleert MCA Brabant trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie.