oosterhout
Tilburg, Oosterhout en Waalwijk – de ‘Havens MiddenBrabant’ – zijn belangrijke knooppunten in het logistieke netwerk van Brabant. Samen willen deze drie plaatsen met binnenhavens het transport over water nog meer bevorderen en de regio versterken.

Deze drie Brabantse gemeenten zijn goed bereikbaar over het water en beschikken over containerterminals aan het water. Ze werken samen om onder meer de logistieke aantrekkingskracht van de regio te versteken en de toegevoegde waarde die de havens samen leveren, te ondersteunen. Deze samenwerking zetten ze voort voor de periode 2018-2022. Daarvoor ondertekenden de wethouders Erik de Ridder (gemeente Tilburg) Marcel Willemsen (gemeente Oosterhout) en Ronald Bakker (gemeente Waalwijk) op 23 februari de Samenwerkingsovereenkomst Havens Midden Brabant. Door samen op te trekken wordt het logistieke netwerk van de gemeenten en de regio versterkt. En daarmee ook hun positie in Nederland en Europa. Ter ondersteuning van dit initiatief ondertekende directeur Hendrik-Jan van Engelen namens MCA Brabant een adhesieverklaring

Projecten en profilering
De drie gemeenten spraken af om elkaar te ondersteunen bij projecten die de haveninfrastructuur in de regio bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en kennisuitwisseling. Ook werken zij aan een gezamenlijke profilering, waarin het belang van de logistieke bereikbaarheid over het water centraal staat. Hierbij worden de exploitanten van de in de regio gelegen containerterminals betrokken. Verder worden MCA Brabant, Midpoint Brabant en REWIN betrokken bij Havens Midden-Brabant voor gevraagde en ongevraagde advisering bij projecten en kennisuitwisseling.

Ecosysteem
Oosterhout, Waalwijk en Tilburg zijn verbonden door het Wilhelminakanaal en de Bergse Maas. Ze liggen alle nabij de zeehavens Moerdijk, Rotterdam en Antwerpen en samen vormen ze een sterk logistiek ecosysteem. De samenwerking tussen de drie gemeenten en de container-operators BTT, ROC en OCT in die plaatsen biedt veel kansen. Kansen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een goede achterlandstrategie richting de zeehavens. Ook het gezamenlijk optrekken richting Rijkswaterstaat en de Provincie biedt mogelijkheden in het realiseren van projecten. Denk daarbij aan de nieuwe insteekhaven Waalwijk, de aanpak van de snelweg A58, het verbreden en verdiepen van het Wilhelminakanaal en de aanpak van het knooppunt Hooipolder (A27/A59).

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.